Over Muziek als Vak

Kodaly april 2016 (38 of 268)Over Muziek als Vak

Muziek als Vak is een éénjarige cursus - 8 zaterdagen en 2 weekends - voor musici, muziekdocenten en groepsleerkrachten. Cursisten kunnen op verschillende niveaus kennismaken met of zich verder specialiseren in de Kodály-werkwijze in het muziekonderwijs. Naast deze cursus (of als een vervolg) biedt het Koninklijk Conservatorium de tweejarige masteropleiding Master of Music According to the Kodály Concept.

Naast bovenstaande programma's vinden er jaarlijks twee masterclass-weekends plaats met internationale gastdocenten: László Nemes (Kodály Institute Kecskemét) en Lucinda Geoghegan (National Youth Choir of Scotland) gaven al vaak hun inspirerende workshops. Cursisten kunnen ook deelnemen aan studiereizen naar Kecskemét, Budapest en Glasgow.

De Kodály-werkwijze en visie op muziekonderwijs

De Kodály-werkwijze, ook wel Kodály-concept of Kodály-methode genoemd, is ontwikkeld in Hongarije in het midden van de 20e eeuw. De visie van componist, docent en etnomusicoloog Zoltán Kodály inspireerde zijn leerlingen en medewerkers tot het uitwerken van een leerplan, vanaf jonge leeftijd en voor een lange termijn. Muziek maken met kwaliteit en plezier zijn daarin de uitgangspunten.

Kodály (1882-1967) raakte geïnteresseerd in muziekonderwijs toen hij zijn studenten liederen hoorde zingen die zij hadden geleerd in hun schooltijd. Zowel het repertoire als de kwaliteit waarmee werd gezongen, deed hem beseffen dat een nieuwe aanpak voor het muziekonderwijs in Hongarije noodzakelijk was. Kodály schreef artikelen, columns en essays om de problemen in het muziekonderwijs in scholen onder de aandacht te brengen. Er was te weinig aandacht voor muziek in de basisschoolleeftijd, waardoor het muziekonderwijs in de middelbare scholen geen goede basis had. Ook de kwaliteit van het repertoire en de kwaliteit waarmee muziek door de kinderen werd uitgevoerd stelde hij ter discussie. Muziekonderwijs voor alle kinderen vanaf het begin van de basisschool verdiende betere docenten, een beter curriculum, beter repertoire en structurele, liefst dagelijkse muzieklessen.

In muzieklessen volgens Kodály staat het leren van muziek door te zingen centraal. Docenten hebben daarvoor zelf goede muzikale vaardigheden (musicanship skills) nodig. Traditioneel repertoire (songs & games) en nieuw gecomponeerde muziek maken deel uit van een muzikaal uitdagend en actief leertraject. Relatieve solmisatie, handgebaren en ritmetaal worden gebruikt om het proces van het ontwikkelen van muzikale geletterdheid mogelijk te maken. Leerlingen ervaren dat zij zelf iets steeds beter kunnen en leren vaardigheden waarmee zij ook later zelfstandig muzikale keuzes kunnen maken.

Meer weten over ons onderwijs?