Cursus


Kodaly weekend 21-11 (41 of 295)Cursus Muziek als Vak in 2023-2024

 

De cursus Muziek als Vak zal ook het komende studiejaar worden aangeboden. De lessen vinden plaats op 8 zaterdagen (eens per maand) en studieweekends in november en april. De cursusdagen vinden plaats in het nieuwe onderkomen van het Koninklijk Conservatorium: Amare!

 

"Bij Muziek als Vak worden verschillende werkvormen en ideeën aangeboden waarmee je een lied of muziekstuk kunt analyseren en benaderen. Je kunt er eindeloos mee variëren. Samen met het leren van ritmetaal en solmiseren, leverde dit voor mij een schat aan inspiratie op, en een duidelijkere visie op muziekonderwijs. Er is een nieuwe muziekwereld voor mij opengegaan."

- Judith van Vliet, deelnemer Muziek als Vak 2019-2020

Nog wat (praktische) informatie:

Muziek als Vak is een praktische en theoretische cursus over muziekonderwijs gebaseerd op de uitgangspunten van Kodály: leren zingen, lezen, schrijven en begrijpen van muziek voor álle kinderen. Muziek als Vak is bedoeld voor iedereen met belangstelling voor muziekonderwijs:

Basisschoolleerkrachten met interesse voor muziekonderwijs
Musici met belangstelling voor groepsonderwijs
Muziekdocenten en vakleerkrachten die hun deskundigheid willen vergroten

De inhoud van de lessen wordt afgestemd op het niveau van de cursisten.

Methodiek: het leren ontwerpen van lessen-series waarin in kleine en logische stappen gewerkt wordt naar muziek maken met kwaliteit, muzikale geletterdheid en muzikaal begrip.
Repertoire: veelzijdige muzikale activiteiten voor in de klas of in de muziekles, waarbij de keuze voor bepaald repertoire samenhangt met de methodische leerlijn.
Musicianship: ontwikkeling van eigen muzikale vaardigheden die nodig zijn om muziekonderwijs volgens het Kodály-concept te kunnen geven.
Zingen: goed en gezond gebruik van de eigenstem, zingen met kinderen en koor- en ensemblezang.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen. 

Data Muziek als Vak 2023-2024

16 Sep
7 Oct
18-19 Nov (Masterclass Weekend)
16 Dec
20 Jan
10 Feb
16 Mar
13-14 Apr (Masterclass Weekend)
11 May
8 June

 

Cursuskosten: € 2304,-

Aanmelden voor 1 juli 2023!

 

 

Aanmelden voor de cursus Muziek als Vak? Laat hier uw gegevens achter!