Cursus


Kodaly weekend 21-11 (41 of 295)Cursus Muziek als Vak in 2019-2020

De cursus Muziek als Vak vindt plaats in het Koninklijk Conservatorium op acht zaterdagen, eens per maand, en in twee langere studieweekeinden ('Masterclass-weekends') met internationale gastdocenten in november 2019 en april 2020.

Muziek als Vak is een praktische en theoretische cursus over muziekonderwijs gebaseerd op de uitgangspunten van Kodály: leren zingen, lezen, schrijven en begrijpen van muziek voor álle kinderen. Muziek als Vak is bedoeld voor iedereen met belangstelling voor muziekonderwijs:

Basisschoolleerkrachten met interesse voor muziekonderwijs
Musici met belangstelling voor groepsonderwijs
Muziekdocenten en vakleerkrachten die hun deskundigheid willen vergroten

De inhoud van de lessen wordt afgestemd op het niveau van de cursisten.

Methodiek: het leren ontwerpen van lessen-series waarin in kleine en logische stappen gewerkt wordt naar muziek maken met kwaliteit, muzikale geletterdheid en muzikaal begrip.
Repertoire: veelzijdige muzikale activiteiten voor in de klas of in de muziekles, waarbij de keuze voor bepaald repertoire samenhangt met de methodische leerlijn.
Musicianship: ontwikkeling van eigen muzikale vaardigheden die nodig zijn om muziekonderwijs volgens het Kodály-concept te kunnen geven.
Zingen: goed en gezond gebruik van de eigenstem, zingen met kinderen en koor- en ensemblezang.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen. 

Data Muziek als Vak 2019-2020 (studiedagen van 10.00 - 17.00 m.u.v. de Masterclass-weekends in november en april)

21 september
12 oktober
15-17 november (Masterclass-weekend)
14 december
18 januari
15 februari
14 maart
18-19 april (Masterclass-weekend)
16 mei
13 juni

Cursuskosten: € 2100,-

Aanmelden voor 1 juni 2019!

Aanmelden voor de cursus Muziek als Vak? Laat hier uw gegevens achter!