Cursus


Kodaly weekend 21-11 (41 of 295)Cursus Muziek als Vak in 2024-2025

 

De cursus Muziek als Vak zal ook het studiejaar 2024-2025 worden aangeboden. De lessen vinden plaats op 8 zaterdagen (eens per maand) en studieweekends in november en april. De cursusdagen vinden plaats in het Koninklijk Conservatorium.

NIEUW! Muziek als Vak 2

Vanaf september 2023 bieden we ook een vervolgcursus aan: Muziek als Vak 2. Dit vervolg op Muziek als Vak vindt ook plaats in 2024-2025. We gaan in deze cursus door op het behaalde niveau van Muziek als Vak, en gaan zo nog meer de diepte in op de onderwerpen en vaardigheden uit de cursus. Hoewel het natuurlijk een prachtige op zichzelf staande cursus is en blijft, hopen we zo ook een nog betere opstap te kunnen bieden naar de Master of Music According to the Kodály Concept.

We zijn ontzettend blij dat László Nemes vanaf september 2023 ons docententeam voor Muziek als Vak en de Master Kodály zal komen versterken. We heten hem van harte welkom als docent op het Koninklijk Conservatorium! Meer info. Met de benoeming van László aan het Koninklijk Conservatorium zal de eenjarige cursus Muziek als Vak en ook de follow-up cursus Muziek als Vak 2 een nieuwe dimensie krijgen. Met deze geweldige uitbreiding van het vaste team van docenten zal er ruime aandacht zijn voor zowel het Nederlandse als het internationaal georiënteerde muziekonderwijs volgens het Kodály Concept. Voor de ontwikkeling van je eigen vaardigheden kun je de Musicianship lessen op verschillende niveaus volgen, van nieuwsgierige beginner tot ervaren musicus. In de Methodieklessen wordt gewerkt in de context van de diverse werkveldsituaties. Zo is de aangeboden kennis altijd up-to-date en relevant. De collectieve sessies, Koor en Songs & Games zijn andere populaire onderdelen van elke cursusdag.

"Bij Muziek als Vak worden verschillende werkvormen en ideeën aangeboden waarmee je een lied of muziekstuk kunt analyseren en benaderen. Je kunt er eindeloos mee variëren. Samen met het leren van ritmetaal en solmiseren, leverde dit voor mij een schat aan inspiratie op, en een duidelijkere visie op muziekonderwijs. Er is een nieuwe muziekwereld voor mij opengegaan."

- Judith van Vliet, deelnemer Muziek als Vak 2019-2020

Nog wat (praktische) informatie:

Muziek als Vak is een praktische en theoretische cursus over muziekonderwijs gebaseerd op de uitgangspunten van Kodály: leren zingen, lezen, schrijven en begrijpen van muziek voor álle kinderen. Muziek als Vak is bedoeld voor iedereen met belangstelling voor muziekonderwijs, dus bijvoorbeeld voor basisschoolleerkrachten met interesse voor muziekonderwijs, musici met belangstelling voor groepsonderwijs en muziekdocenten en vakleerkrachten die hun deskundigheid willen vergroten.

De volgende lessen staan op het rooster, waarbij de inhoud van de lessen wordt afgestemd op het niveau van de cursisten:

Methodiek: het leren ontwerpen van lessen-series volgens de Kodály methodiek, waarin in kleine en logische stappen gewerkt wordt naar muziek maken met kwaliteit, muzikale geletterdheid en muzikaal begrip.
Repertoire: veelzijdige muzikale activiteiten voor in de klas of in de muziekles, waarbij de keuze voor bepaald repertoire samenhangt met de methodische leerlijn en de leeftijd en ervaring van je leerlingen.
Musicianship: ontwikkeling van eigen muzikale vaardigheden die nodig zijn om muziekonderwijs volgens het Kodály-concept te kunnen geven.
Zingen: goed en gezond gebruik van de eigen stem, zingen met kinderen en koor- en ensemblezang.

Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen. 

Data Muziek als Vak 2024-2025

21 Sep
12 Oct
16&17 Nov (Masterclass Weekend)
14 Dec
18 Jan
8 Feb
15 Mar
12-13 Apr (Masterclass Weekend)
17 May
14 June

 

Cursuskosten: € 2530,-

Aanmelden: de aanmeldperiode is verlengd! Meld je aan voor 15 juli 2024!

 

 

Aanmelden voor de cursus Muziek als Vak? Laat hier uw gegevens achter!